Water Mist (Su Sisi) Yangın Söndürme Sistemleri

Watermist

Su sisi söndürme sistemi mahale uygun nozullar kullanarak tasarlanan basınçlandırılmış su dağıtım tesisatının tasarlandığı bir sistemdir. Gerek lokal gerekse hacim koruma sistemi seçenekleri bulunup, sistemin tasarımı NFPA 750 ya da CEN TS 14972 standardına göre yapılır. Bu sebeple, sistemin tasarım, kurulum, test, bakım ve tadilatlarının yangın söndürme sistemleri konusunda yetkin kişiler tarafından yapılması gerekir.

Su Sisi Söndürme Sistemi tüm temel yangın sınıflarını korur ve söndürür, ayrıca güvenli, zararsız ve yalıtkandır. İnsana ve çevreye zararı olmayıp, bulunduğu mahale vereceği zarar minimaldir. Geleneksel sprinkler sistemlerinin onda biri kadar suya ihtiyaç duyup, söndürme sonrasında sadece nemli bir ortam bırakmaktadır. Kullanımı 1950’lerde gemilerde başlamıştır. Bazı mahallerde gazlı söndürmenin, bazı mahallerde ise geleneksel sprinklerin yerini alacak bir sistemdir.

Basınçlandırma şekline göre pompalı ve silindir gruplu olmak üzere iki çeşit sistem vardır. Borunun doluluğuna göre kuru ve ıslak borulu sistemler olup, ıslak borulu sistemlerde kapalı nozullar kullanılır; kuru borulu sistemlerde ise baskın sistemler için açık, ön tepkili sistemler için ise kapalı nozullar kullanılır. Islak borulu sistemlerde nozulun ucundaki ısıya duyarlı bulbun patlaması ile sistem aktive olurken, kuru borulu sistemler ayrı bir algılama sistemi bulunur ve baskın sistemlerde bu algılama sistemi söndürmeyi aktive eder, ön tepkili sistemlerde ise hem bulbun patlaması hem de algılama sisteminden sinyal gelmesi sonucu söndürme sistemi aktive olur.

Birçok firmanın ürettiği birçok nozulu modeli olup; koruma alanları, kullanılabilecekleri maksimum tavan yükseklikleri ve basınç debi oranını belirten k katsayıları karakteristik özellikleridir. Bu veriler gerçek yangın testleri ile oluşturulmaktadır. Ancak; burada önemli olan nozulların bu verileri VDS, FM, IMO gibi seçkin kuruluşlar tarafından onaylanmış olmasıdır.

Su sisi söndürme sistemi tamamen fiziksel bir söndürme şekli olup, 3 yönlü söndürme etkisi bulunmaktadır. Yangını soğutur (suyun özgül ısısı 4,18kJ/kg – buharlaşma entalpisi 2442kJ/kg), yangınla karşılaşınca yüksek oranda genleşme sağladığı için oksijen konsantrasyonunu düşürür(su damlacıkları buhar fazına geçerken hacmi 1700 kat genişler) ve ışınımı azaltarak ısı radyasyonunu azaltır(sis formu ışınımı sönümler).

Kullanım alanlarının bir kısmı aşağıda belirtilmiştir.

 • FM Global
 • NFPA-member
 • UL
 • ULC
 • VDS
 • LPCB
 • CE
 • TSE
 • Lloyds-register
 • EX
 • Tüv-cert